Rådgivning inom bygg och fastighet

Vi hjälper er att ha kontroll över era fastigheter och hjälper till vid byggrelaterade frågor. Att ta hand om en fastighet är inte bara ”Hur svårt kan det vara!?”. Det handlar om mycket komplexa sammanhang och samspel mellan de olika delar i en fastighet som måste tas hänsyn till.

Vår uppgift är att hjälper er att förstå eran fastighet och förmedla kunskap om de olika byggdelar och deras inverkan på varandra.

Vi hjälper privat personer, bostadsrättsföreningar samt kommersiella fastighetsägare.

Hur kan vi hjälper er?

 • null

  Statusbesiktning / Utredning

  Allt börjar med ett platsbesök hos er där vi gemensamt komma att gå genom er fastighet och dess skick. Detta kallas för en statusbesiktning. Resultatet av statusbesiktningen blir en sammanställning över noterade iakttagelser, ett så kallat utlåtande.
  Av utlåtandet framgår fel och brister som noterades vid besiktningen, samt rekommendationer av lämpliga åtgärdsförslag.

 • null

  Hjälp med upphandling - bygg- & projektledning

  I fall ni önska hjälp med att hitta lämpliga entreprenörer, så hjälper vi er med detta. Vi ha ett bredd kontaktnät bland olika entreprenörer och yrkeskategorier.

   

  Gemensamt skissa vi på åtgärderna och dess turordning. Sedan blir det vår uppgift att ta fram beskrivningar och eventuella ritningar och beräkningar för att få ett förfrågningsunderlag som skickas ut för att får in offerterna.

   

  När det blir aktuellt med kontraktsskrivning, hjälper vi er med att hitta rätt avtalsform och ser till att avtalet blir ifylld på ett korrekt sätt.

   

  När hantverkarna är på gång och arbetet flyta på, kan det vara bra att ha ett bollplank vid sin sida som blir en ambassadör mellan er och hantverkaren. Det kan vara rätt så förvirrande ibland med alla begrepp och beslut som man ska ta under projektets gång och då kan det kännas bra att ha en kunnig person vid sin sida.

 • null

  Besiktning av dem utförda arbeten

  När hantverkaren blivit klart med sina arbeten blir det dags för en slutbesiktning.

  Se mer under fliken Besiktningar

 • null

  Underhållsplan för framtiden

  Ha entreprenaden blivit godkänd och ni kan ta huset eller delar av huset i bruk, blir det dags att tänka på drift och underhåll.
  Det finns saker och ting som ska gås genom i vissa tidsintervaller. Det kan till och med vara klokt att börja spara för framtida underhåll och på så sätt slippa eventuella dyra lån.
  Vi på Rambow AB hjälper er med att ta fram en anpassad underhållsplan för just ert hus och era förutsättningar.

  Läs mera på Underhållsplan för villa

 • null

  Byggteknisk rådgivning vid husköp eller fastighetsaffär

  Stå ni inför ett husköp och känner er osäker inför eller efter husvisningen? Funderar du över vilket skick huset är i? Tycker du att protokollet från överlåtelsebesiktningen låter bra, men är osäker på vad allt egentligen betyder? Går det att åtgärda anmärkta punkterna? Vad skulle det kostar att avhjälpa dem felen? Det är många frågor som dyker upp när vill köper en fastighet. Vi hjälper dig gärna med rådgivning där du får objektiva och realistiska svar.

Övriga tjänster under rådgivning inom bygg och fastighet

 • null

  Projektledning

  Som projektledare tar vi ansvar för hela processen, från idé till beslutsfattande och färdigt projekt. Genom ett målinriktat och strukturerat sätt hjälper vi dig att ta fram den bästa lösningen – utifrån dina förutsättningar. Vi förstår betydelsen av att ligga steget före, genom hela processen.

 • null

  Projekteringsledning

  För en effektiv projekteringsledning behöver man kunskap och erfarenhet för att leda, styra och samordna samtliga aktörer under projekteringen. Jan Rambow har funnits i branschen i många år och deltagit i flera olika typer av byggprojekt. Vi hjälper dig att hålla i alla trådar och ser till att handlingar kommer i tid.

 • null

  Kalkylering / Kostnadsbedömningar

  Vid varje byggprojekt behöver man en väl underbyggd kalkyl över kostnader. Genom att ha kontroll över förväntade kostnader kan du också avgränsa projektets omfattning – innan det är för sent. Rambow har god erfarenhet och kännedom om kostnader vid såväl renovering, ombyggnation som nybyggnation. Vi hjälper dig gärna med kalkyleringen för ditt projekt.

 • null

  Kostnadsövervakning

  A&O för ett lyckat projekt är övervakningen av alla kostnader som belastar projektet. För att du ska veta var i projektet du står, håller vi koll på dina siffror.

 • null

  BAS-P

  Byggherren eller beställaren är överst ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen och även för projekteringen av den framtida anläggningen.

  Vi hjälper er som BAS-P att skapa en trygg och säker arbetsplats, enligt arbetsmiljölagen. Vid varje bygg-, anläggnings- och installationsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) respektive utförande (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär.

  Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren.

 • null

  Underhållsplan för bostadsrättsföreningar

  Nybildat bostadsrättsförening och ni behöva en underhållsplan för skötsel und underhåll av fastigheten?

  Vi på Rambow AB hjälper er med att ta fram en anpassad underhållsplan för just eran förening och era förutsättningar.

Murverk
Kalkylering / Kostnadsbedömningar
Underhållsplan Brf