Vi hjälper vi dig att genomföra och uppnå dina uppställda kvalitets-, tids- och ekonomiska mål.

Projektledning handlar om att ha koll och som projektledare har vi en nyckelroll i varje byggprojekt. Vi gör verklighet av dina ritningar och planer. Vi leder, samordnar och ser till att arbetet går som det ska. Vi ser till att aktuella avtal följs och att de ekonomiska planerna hålls. Vi hjälper dig helt enkelt att genomföra och uppnå dina uppställda kvalitets-, tids- och ekonomiska mål. Det är vad vi kallar projektledning på hög nivå.
 • null

  Projektledning

  Som projektledare tar vi ansvar för hela processen, från idé till beslutsfattande och färdigt projekt. Genom ett målinriktat och strukturerat sätt hjälper vi dig att ta fram den bästa lösningen – utifrån dina förutsättningar. Vi förstår betydelsen av att ligga steget före, genom hela processen.

 • null

  Projekteringsledning

  För en effektiv projekteringsledning krävs kunskap och erfarenhet för att leda, styra och samordna samtliga aktörer under projekteringen. Jan Rambow har funnits i branschen i många år och deltagit i flera olika typer av byggprojekt. Vi hjälper dig att hålla i alla trådar, ser till att handlingar levereras i tid, med kvalitet enligt uppsatta mål och inom din kostnadsram.

 • null

  Kalkylering / Kostnadsbedömningar

  Vid varje byggprojekt krävs en väl underbyggd kalkyl över kostnader. Genom att ha kontroll över förväntade kostnader kan du också avgränsa projektets omfattning – innan det är för sent. Rambow har god erfarenhet och kännedom om kostnader vid såväl renovering, ombyggnation som nybyggnation. Vi hjälper dig gärna med kalkyleringen för ditt projekt.

 • null

  Kostnadsövervakning

  A&O för ett lyckat projekt är övervakningen av alla kostnader som belastar projektet. För att du ska veta var i projektet du står, håller vi koll på dina siffror.

 • null

  BAS-P

  Byggherren eller beställaren är överst ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen och även för projekteringen av den framtida anläggningen.

  Vi hjälper er som BAS-P att skapa en trygg och säker arbetsplats, enligt arbetsmiljölagen. Vid varje bygg-, anläggnings- och installationsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) respektive utförande (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär.

  Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren.

 • null

  Utredning / Statusbesiktning

  Äger eller förvaltar du en fastighet som är i behov av ombyggnation, hyresgästanpassning eller en grundläggande sanering? Då kan vi på Rambow AB hjälpa dig att göra en statusbesiktning på fastighetens skick. Tillsammans med dig skissar vi på olika möjligheter och undersöker vad som behöver göras. Låt oss hjälpa dig med utformning och framtagning av ditt blivande projekt!

 • null

  Underhållsplan för bostadsrättsföreningar

  Nybildat bostadsrättsförening och ni behöva en underhållsplan för skötsel und underhåll av fastigheten?

  Vi på Rambow AB hjälper er med att ta fram en anpassad underhållsplan för just eran förening och era förutsättningar.

 • null

  Byggteknisk rådgivning vid husköp eller fastighetsaffär

  Känner du dig osäker efter husvisningen? Funderar du över vilket skick huset är i? Tycker du att protokollet från överlåtelsebesiktningen låter bra, men är osäker på vad allt egentligen betyder? Går det att åtgärda vad som anmärkts? Vad kostar det och hur ska du upphandla och styra entreprenörer? Det är många frågor som dyker upp när en fastighet ska förvärvas. Vi hjälper dig gärna med rådgivning där du får objektiva och realistiska svar.

Kalkylering / Kostnadsbedömningar
Underhållsplan Brf