Har ni behov av att få ordning och reda på ert företag, men ni hinner inte med det? Vi inventera både förrådet och lager, strukturera upp dem eller borde rutiner och flöden ses över?

Exemplen är många:
  • Resterande material från byggen, event eller projekt stoppas bara in i förrådet och ingen har koll på vad som egentligen finns. Materialet skulle kunna säljas, planeras in för användning i nästa projekt eller återföras= återvinnas till kretsloppet, OM ni bara visste att ni hade tillgång till det. Genom att får kontroll på ert förråd/lager sparar ni bland annat yta som kanske idag är onödig upptagen med prylar.

 

  • Material och varor tas ut och in från företaget, men det finns ingen vidare struktur eller rutin på hur processen ska fungerar. Resultatet blir att arbetstid går åt att leta efter saker och/eller man handla hem på nytt i onödan.

 

  • När ska man beställa leveranser från underleverantörer? Vanligtvis gör man det antignen för tidigt och varorna ligger i lagret i ett förråd eller så det avropa man för sent och produktionen stå stilla.

 

  • Som ”dåliga flöden” skulle vi till exempel kunna nämna många lunchrestauranger. Kön till kassan är lång. När du väl har betalt, ska du korsa denna kö kanske till och med flera gånger för att komma åt salladsbuffén, brödet, kaffet eller för att ställa undan brickan. Hur kul är det?

 

Det är bara några exempel på, vad dålig logistik är och till slut kostar den alltid företagets pengar. Katja har en lång erfarenhet av grundorsaksanalyser, beräkningar av säkerhetsvarulager, flöden inom industri och logistik. Hon kan hjälper er att får ordning och struktur, både med blicken som logistiker och som brukare, då hon jobbade inom transportlogistik och som beställare inom industrin. Att strukturera efter Toyotas 5S modell kan hjälpa företag även långt utanför bilindustrin att effektivisera och underlätta för personalen. Vilket på lite längre sikt alltid sparar pengar och inte minst ökar trivselfaktorn för alla på arbetsplatsen.

Tjänster

Här nedan kan du läsa mer om våra logistiktjänster. Vill du beställa en tjänst eller veta mer om vad vi kan erbjuda? Hör av dig till oss! 

Bygglogistik och lagerhållning

Rådgivning avseende logistiken vid framtagning av APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan)

Tidplaner för leverans av byggmaterial enlig produktiontidsplan

Materiallagerplanering och förvaltning

Framtagning av lager- och flödesstrukturer anpassat till verksamheten

Beräkning av säkerhetslager och beställningspunkter

Återvinning 3.0

Återvinning 3.0

Vi inventerar, sorterar och strukturerar ditt förråd efter dina önskemål. Vi ser till att överblivna föremål transportera vi bort och kommer återanvändnings- och återvinningskretsloppet till godo. Du sparar på sikt tid=pengar och ökar din trivselfaktor.

Samtidigt bidrar du till ett mer hållbart samhälle och sparar på framtidens naturliga resurser. Win- win för både dig och miljön!