Våra logistiktjänster är anpassade för att skapa ordning och reda men också spara tid och pengar. Vi hjälper dig med beräkning av säkerhetslager och beställningspunkter, organisation enligt 5S-modellen, och rådgivning vid inköp och transport av byggmaterial från Tyskland. Tillsammans med dig går vi igenom dina behov och ser till att du kan fokusera på din kärnverksamhet, medan vi gör logistikjobbet.

Här nedan kan du läsa mer om våra logistiktjänster. Vill du beställa en tjänst eller veta mer om vad vi kan erbjuda? Hör av dig till oss! 

Bygglogistik och lagerhållning

  • Rådgivning avseende logistiken vid framtagning av APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan)
  • Tidplaner för leverans av byggmaterial enlig produktiontidsplan
  • Materiallagerplanering och förvaltning
  • Framtagning av lager- och flödesstrukturer anpassat till verksamheten
  • Beräkning av säkerhetslager och beställningspunkter

LEAN / 5S för ALLA

  • LEAN / 5S för ALLA lager, förråd och montörsbilar = röja och rensa + skapa ordning och reda! Med andra ord: Medan du fokuserar på dina affärer, skapar vi ordning och reda på lagret, förrådet och andra ”skräpsamlingsytor”.

5S-metoden utvecklades ursprungligen av Toyota för att skapa ordning och reda på arbetsplatserna och används idag effektivt även i verksamheter långt utanför bilindustrins värld. Stegen består kortfattat av följande:


1. Inventera  2. Placera/sortera  3. Städa/gör rent        4. Skapa rutin  5. Efterleva rutinen

Import av byggvaror

  • Stöd med att hitta tyska leverantörer för byggvaror och tillhörande transportlogistik
  • Framtagning av beslutsunderlag / produktjämförelser
  • Hjälp med tolkning av tyska produktbeskrivningar