Kontrollansvarig

Ni som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, (KA), för ert projekt. Vårt verksamhetsområde sträcker sig över Östergötland, Sörmland, Örebro-, Kalmar- och Jönköpings län.

 • Kontrollansvarig och lagen

  Vid de flesta till-, om- och nybyggnationer krävs en kontrollansvarig (KA) och den kontrollansvarige ska utses av byggherren. Vår huvuduppgift som kontrollansvarig är att hjälpa byggherren med att uppfylla sitt ansvar enligt Plan och Bygglagen (PBL).

  Rambow AB är certifierad som kontrollansvarig och verkar i Östergötland, Sörmland, Kalmar och Jönköpings län. Vi hjälper dig med att upprätta förslag till kontrollplan och ser till att den följer gällande bestämmelser och att nödvändiga kontroller ske. Vi medverkar också vid tekniskt samråd och myndighetsbesök, dokumenterar våra byggplatsbesök och noterar saker av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Efter att entreprenaden är färdigställd komma vi att avge ett skriftlig utlåtande till byggnadsnämnden.

  För mer information kolla under MittBygge.se

 • KA – vad som krävs

  En kontrollansvarig ska vara certifierad för att kunna åta sig uppdraget som KA och vårt uppdrag är att tillse att beslutad kontrollplan från tekniskt samråd och man följer bygglovet.

  Den kontrollansvarige ska inte leda arbetet i sig, utan hans uppgift är att se till att utförda arbeten uppfyller myndighetskraven. Detta genom att han genomför dokumenterade kontroller och verifiering av respektive projektör och entreprenör. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollpunkter i kontrollplanen blir uppfyllda.

  Kontrollplanen ska uppfylla dem 11 tekniska egenskapskrav enligt Plan och Bygglagen.

 • Uppdrag som KA och vårt åtagande

  Rambow AB är certifierade av SP/Sitac och har den kompetens och erfarenhet som certifieringsorganen kräver för dessa uppdrag. Vi hjälper dig genom hela bygglovsprocessen. I vårt uppdrag ingår hjälp med att upprätta en kontrollplan, medverkan vid tekniskt samråd och myndighetsbesök (byggnadsnämnden) på arbetsplatsen och därtill även nödvändiga platsbesök under arbetets gång. Övriga platsbesöken kommer att ske efter överenskommelse med byggherren.

  Observera att en KA inte utför några besiktningar, men vi på Rambow AB hjälper dig även gärna med detta, läs mer under besiktningar.

 • Tipps för ett lyckat projekt

  Under åren har vi samlat på oss mycket kunskap om hur du bäst får kontroll över hela byggprocessen och här bjuder vi på några tips för att du komma att lyckas med ditt projekt.
  Upprätta ett skriftligt kontrakt med entreprenören respektive hantverkaren. Här kan du ladda ner ABS 18 avtal eller Hantverkarformuläret 17. Beroende på storleken på uppdraget väljer du ett av alternativen. Dokumentera ändringar av utförandet under resans gång och skriv gärna din egen dagbok över projektet. Se till att du ha kontroll över dina kostnader i ditt projekt och att du gör en enklare budget som du följer och stämmer av regelbundet. Du kan med fördel använda Excel för detta. Behöver du hjälp? Kontakta oss gärna.

  Se alltid till att du har ordning på dina handlingar som rör projektet. Alla som är med i projektet ska ha samma handlingar. På bygget får endast ritningar och övriga handlingar vara som är stämplade som ”Bygghandling”. Ändringar ska indexeras. Var inte rädd för att ställa krav på din entreprenör, så att den har ordning på sina egenkontroller och även följer sin egenkontrollplan. Stäm gärna av en gång i veckan med honom om vad som hänt.

Kontrollplan, Bygglovsansökan, Kontrollansvarig

Vi är medlem i SBRs expertgrupp för kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL