Byggritningar - Husritningar - Bygglovshandlingar

Gå ni i tankar att bygga om eller till huset eller kanske bygga ett hus efter egna idéer? Dock ni vet inte riktigt hur ni ska gå till väga? Här kommer några tips från oss:

  • Gå genom med familjen eller vänner vad som är syftet med projektet
  • Försök sedan att skissa själva på några idéer och pröva er fram
  • Tar sedan kontakt med oss – så kan vi hjälper er att rita huset färdig.

 

Vilket innebär att vi antingen fortsätter med olika skisser för att hitta rätt lösning och om ni känna er nöjda ta vi sedan fram bygglovsritningar som planlösning, sektion, fasadritning, situationsplan, mm.

För att kunna bygga sedan, behöva byggaren oftast bygghandlingar eller byggritningar. Alltså ritningar som visa hur själva konstruktionen ska utföras. Läs mer om ritningar och handlingar under: https://www.mittbygge.se/formell-processgang/tank-pa-innan/ritningar-och-handlingar.html?kommun=Laholm

 

Och om hela byggprocessen: https://www.mittbygge.se/formell-processgang/byggprocessen.html

Vi hjälper er med alla typer av byggnader. Allt från tidiga skisser och idéer, bygglovsritningar till färdiga bygghandlingar och byggtekniska konstruktioner.

Tycker ni att det är krånglig med bygglovsansökan respektive bygganmälan, oavsett vad så hjälper vi er med detta samt med den kringliggande dokumentation och övriga handlingar.

Att bygga är oftast inte det lättaste, därför tveka inte med att be någon om hjälp! Kontakta oss direkt!

husritningar