Byggkonsulttjänster

Vi erbjuder flera olika tjänster inom bygg & fastighet. Som till exempel kontrollansvarig enligt PBL, besiktningar, byggteknisk rådgivning samt husritningar/bygglovsritningar. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare/-förvaltare, myndigheter, advokatbyråer, byggföretag och privatpersoner. Rambow AB är verksamma i Östergötland, Södermanland, Örebro, Jönköpings och norra Kalmar Län.

Kontrollplan, Bygglovsansökan, Kontrollansvarig
Kontrollansvarig

Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL

Slutbesiktning, Entreprenadbesiktning, förbesiktning, garantibesiktning,
Entreprenadbesiktningar

Certifierad Entreprenadbesiktningsman

husritningar
Ritningshjälp - Husritningar

Ritningar, husritningar, bygglovsritningar, planlösning, sektion, fasadritningar, konstruktionsritningar, mm

Rådgivning inom bygg & fastighet

Statusbesiktningar/inventering av hus och fastigheter, hjälp med projektledning, kostnadsanalyser och kalkyler inom bygg