Kompetensen hos Rambow AB har varit ovärderlig för oss när det handlat om att åtgärda våra husfasader på rätt sätt. De har stått för snabb återkoppling och professionellt bemötande. Deras stöd i processen mot byggentreprenören har varit avgörande.