Vi inom Estate Concierge har hittat ett bra samarbete med Rambow AB där vi, genom bra kalkylunderlag, snabbt kommer till avslut i avtalsförhandlingar. Det leder till fler och bättre affärer för oss.