Med Katja fick vi en erfaren person som var lätt att integrera i  vårt dagliga arbete.

Det passade oss utmärkt då vi behövde kunnig och erfaren personal på kort varsel.

Detta medförde att vi i lugn och ro kunde tillsätta den tilltänkta tjänsten.