BRF Härden är väldigt nöjda med det arbete Jan gjort åt oss med upphandling och projektledning vid takbyte på föreningens sex hus. Föreningen kan lätt räkna hem den kostnad det innebär att ta in en professionell konsult för ett så här stort projekt, både i upphandlingsskeendet och vid genomförandet.

Joakim Ekström – Styrelseordförande av Brf Härden, Norrköping