Välkommen till Rambow AB

JAN RAMBOW

Konsult Byggprojekt

Tel: +46 70 37 55 618

Epost: jan.rambow@rambow.se

KATJA RAMBOW

Logistik konsult

Tel. +46 73 09 16 909

Epost: katja.rambow@rambow.se

VÅRA TJÄNSTER

Kontrollplan, Bygglovsansökan, Kontrollansvarig
Kontrollansvarig
Slutbesiktning, Entreprenadbesiktning, förbesiktning, garantibesiktning,
Entreprenadbesiktningar
Byggritningar
Byggritningar - Husritningar
Projektledning
Bygglogistik och lagerhållning
Återvinning 3.0
Återvinning 3.0
Import av byggvaror